Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

‘Think outside your own box’

‘Onderzoekend leren maakt alles zoveel leuker!

Lijf&Lef Kunsteducatie

Als gecertificeerd trainer ben ik ook terug te vinden via de site van Speel je wijs onder het kopje trainers:

Het ontwikkelen van woordenschat is bij uitstek geschikt om te combineren met drama en spel. Spelen is taalbeleving; een effectieve manier om woordenschatontwikkeling te stimuleren. Je begrijpt woorden beter als je ze daadwerkelijk beleeft omdat je niet alleen je hoofd gebruikt, maar je hele lijf. Meerdere delen in je hersenen worden geactiveerd waardoor dat wat je leert beter beklijft.

Een training van SJW kost € 98,00 per uur voor gemiddeld 20 personen per training. SJW adviseert om 3 trainingen te volgen om het goed te kunnen inzetten en implementeren.

In het uurtarief zit dan de voorbereiding, op/bouwen af, materialen ( kaartjes e.d.), en de trainingen zelf.

Reiskosten en eventuele overnachtingen zitten hier nog niet bij. Dit is mogelijk als er meerdere scholen in de buurt zitten die gezamenlijk SJW op willen pakken.

De trainingen vallen onder deskundigheidsbevordering die u met dit budget in kunt zetten.

Irma Smegen over Speel je wijs:

In ‘Speel je Wijs’ zie je op welke manieren drama een effectief middel kan zijn om kinderen spelenderwijs te laten leren. Drama is een krachtige werkvorm om kinderen onderwijs letterlijk te laten beleven.

‘Speel je Wijs’ biedt uitgebreide theoretische achtergrond over dramales geven, dramalessen ontwikkelen, drama als kunstvak en drama en spel als middel binnen andere vakgebieden. Daarnaast is er aandacht voor drama en spel in combinatie met taalontwikkeling, effectief woordenschatonderwijs en sociale vaardigheidstraining. De theorie is vervolgens gekoppeld aan praktijkvoorbeelden. De meer dan honderd dramalessen en tweehonderd spelvormen kunnen meteen in de klas worden uitgevoerd.

0