Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

‘Think outside your own box’

‘Onderzoekend leren maakt alles zoveel leuker!

Lijf&Lef Kunsteducatie

Welkom

Mijn naam is Louise Doornenbal, ik woon in Utrecht, en werk al jaren met veel plezier in het onderwijs. Zowel in het regulier (po) als in het speciaal onderwijs heb ik veel expertise opgebouwd. Tegenwoordig geef ik les als vakdocent 'kunstklassen', coach ik collega's en groepen om creativiteit in de dagelijkse lessen te integreren door aan de voorkant de lessen creatief in te leiden, of vanuit een andere ingang leerlingen nieuwsgierig te maken die de lessen op een andere manier leren benaderen zonder veel extra inzet en voorbereiden.

Als gecertificeerd Interne Cultuur Coördinator maar ook als de train-de-trainer ICC ben ik opgeleid om toekomstige ICC-ers de cursus te mogen laten volgen en te certificeren!

Met gepaste trots kan ik ook nog vermelden dat ik gecertificeerd trainer van de taalmethode 'Speel je wijs ' (Irma Smegen) ben en verzorg ik lezingen en trainingen op scholen/ teams en andere geïnteresseerden. Zie voor verdere info en boekingen onder het kopje Speel je wijs.

Een idee is geboren

Theaterwerkplaats Lijf en Lef: overdenking

Zolang als ik me herinner ben ik altijd bezig met het ontwikkelen van lessen, voorstellingen en projecten die aansluiten bij de creatieve ontwikkeling van leerlingen en teams. Ondertussen heb ik in de afgelopen jaren als groepsleerkracht, dramadocent, theatermaker en ICC-er een schat aan projecten, voorstellingen, lessen en workshops ontwikkelt die zoveel reacties opriepen -en nog steeds roepen- dat ik heb besloten om ook buiten mijn eigen school gastdocent te zijn en mijn kennis te delen.

Zowel bij de ontwikkeling ,van een visie, naar het implementeren en borgen van 'cultuureducatie en de plek in de schoolorganisatie', als ook daadwerkelijk de collega's en leerlingen begeleiden in en buiten de school en groepen d.m.v. trainingen en workshops

In de afgelopen maanden kwamen er bijzondere projecten en samenwerkingen op mijn pad. Ik werd regisseur van Theatergroep Paljas in Amersfoort: volwassenen tussen de 25-60 met een verstandelijke beperking maar met allemaal dezelfde liefde: THEATER maken en vooral ook optredens/ voorstellingen spelen

0