Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

‘Think outside your own box’

‘Onderzoekend leren maakt alles zoveel leuker!

Lijf&Lef Kunsteducatie

Welkom bij Lijf en Lef Kunsteducatie

In 2017 ben ik gestart aan de HKU om mijn universitaire Master Kunsteducatie te halen. Al jaren wilde ik graag grip krijgen op een andere kijk van leren-leren, en dit omzetten in bevlogen leerkrachten, leerlingen en teams te bewerkstellingen. Hoe kun je gebruik maken van de methoden maar deze niet gebruiken als vaststaand maar als tool, een naslagwerk waar informatie in staat wat je kunt koppelen aan je eigen onderzoek en interesse. Een heel andere manier om betekenisvol te leren leren maar wel 1 die wat met je doet! Waar leerlingen zelf mogen ontdekken waar hun kennis, ideeën, talenten en onderzoekend leren zit, zie je dat dit wat met ze doet. Om creativiteit te herkennen zal je eerst moeten leren hoe je dit tot uiting brengt.

Binnen groepen ( jong, oud, binnen en buiten het onderwijs) zijn er altijd leerlingen, kinderen, jong volwassenen en volwassenen die moeite hebben met de reguliere werkvormen die vaak al jaren zo aangeboden worden

Mijn werk vanuit Lijf&Lef Kunsteducatie laat mij samen met leerlingen en hun groepsleiding/ docenten door middel van een vraag, kleine opdracht, geluid of stukje verhaal te kijken of zij in staat zijn om dit op een andere manier te verwerken en het op te pakken / te vertalen naar b.v.een creatieve verwerking, onderzoek of presentatie.

Van daar uit gaan we dan op weg naar de opdrachten die ook zo ingezet worden dat eigenheid, creativiteit, eigenheid, plezier, kennis, onderzoekend vermogen, het reflecteren, maar bovenal hun nieuwsgierigheid aangewakkerd wordt waardoor ze in hun groepsbuiten de gebaande paden leren lopen.

Creërend vermogen/ oriëntatie op culturele activiteiten.

Hoe geef je vorm aan een idee, hoe vertel je je eigen verhaal? .In een ontwerpproces spreken leerlingen hun fantasie en verbeeldingskracht aan, en ontwikkelen kennis en vaardigheden die hun de mogelijkheid bieden zelf iets te maken. Zij leren verschillende oplossingen bedenken en daar de beste uit te kiezen.

Presenteren/ receptief handelen (toepassen van verworven vaardigheden).

De presentatie van zelfgemaakte kunst is een belangrijke succesfactor. Leerlingen leren wat er allemaal komtkijken bij meedoen aan een dans- of theatervoorstelling, een concert, een expositie, een filmvertoning of een verhaal voorlezen.

Sociale competenties/ reflecteren op eigen en andermans werk.

Een kunstzinnig product maken en presenteren vraagt om een aantal sociale competenties.

Ze gebruiken hun eigen ervaringen en gevoelens ter inspiratie, leren individueel en gezamenlijk keuzes te maken, werken samen, geven elkaar feedback en presenteren met trots het uiteindelijke product.

0